Workshop om praktisk differentiering
for lærere i Naturfag og Engelsk i Grundskolen

Fredag den 3. februar 2023 kl. 11-14.30

Danmarks Pædagogiske Universitet

Campus Emdrup Tuborgvej 164

2400 København NV

Om underviserne

Helle Neiiendam

Helle er M.Ed. i pædagogisk udviklingsarbejde med speciale i højtbegavede børns behov i relation til læring. Hun har undervist højt begavede børn i 18 år i Engelsk, Musik og KoSo, (Kommunikation og Socialkompetencer) og er desuden specialpædagogisk konsulent. 

Læs mere om Helle på https://giftededucation.dk/

messages_0

Mia Vinkelman

Mia er uddannet naturfagslærer med 15 års erfaring fra Folkeskolen samt Cand. Pæd. Pæd. Hun arbejder som pædagogisk konsulent i pædagogik og naturfagsdidaktik og er censor på læreruddannelsen.

Læs mere om Mia på https://vinkelman.dk/